O programe

Slnečnica

Plodinová karta na ochranu slnečnice

proti škodlivým činiteľom

PDF (4.9 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Fungicídy

 • - PICTOR®
  (0,4 až 0,5 l / ha)

Herbicídy

 • - PULSAR® PLUS
  (2,0 l / ha)
 • - PULSAR® 40
  (1,2 l / ha)
 • - WING® P
  (4,0 l / ha)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára slnečnice

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Slnečnica

Aktuálna cena komodity: 502,50 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 30.09.2023