O programe

Je to jednoduché

 1. Registrácia
  1. V prípade, že už je váš podnik registrovaný v programe z minulého roku, prihláste sa pod svojím menom a heslom do profilu a vyplňte údaje o nákupe prípravkov BASF za sezónu 2024 v sekcii Bonusovanie.
  2. V prípade, že ste ešte neboli zapojený no súťaže Partnerstvo Profesionálov je treba sa zaregistrovať v záložke registrácia. Registrácia prebehne v nasledovnych krokoch:

   1. krok Pravidlá Programu

   2. krok Spracovanie údajov

   3. krok Údaje o spoločnosti

   4. krok Údaje o agronómovi

   5. krok Nákup prípravkov

   6. krok Potvrdenie registrácie

 2. Následne formou SMS a E-mailom dostanete prístupové heslo do programu kde môžete upravovať osobné údaje, nákup prípravkov BASF a formu bonusu.
 3. Po nákupe prípravkov BASF je treba odoslať kópie fatkúr potvrdzujúce nákup prípravkov BASF na adresu BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01, Bratislava, prípadne odovzdať regionálnemu zástupcovi BASF spolu aj s písomnou prihláškou do súťaže Partnerstvo Profesionálov. Prihlášku je možné si stiahnuť na www.agro.basf.sk v sekcii na stiahnutie prípadne vyžiadať od regionálneho zástupcu BASF.
 4. Následne po skontrolovaní platnosti údajov o skutočnom množstve zakúpených prípravkov BASF podľa faktúr vám bude vystavený bonus podľa aktuálnych pravidiel Partnerstva Profesionálov v danej sezóne. Aktuálne pravidlá sú v záložke pravidlá programu.
 5. Forma bonusu závisí od vášho výberu a konkrétnej ponuky bonusov v danej sezóne Partnerstva Profesionálov. Bonus pre účastníka súťaže bude odručený osobne prostredníctvom obchodného zástupcu BASF zodpovednej osobe konajúcej a prihlasujúcej podnik do súťaže Partnerstvo Profesionálov na základe odovzdávacieho protokolu.
 6. Súťaž je určená iba pre konečných užívateľov prípravkov firmy BASF využívajúcich produkty pre vlastnú spotrebu a účel na ktoré sú určené, pričom jednotlivo určený prípravok môže byť započítaný do obratu len u jedného konečného užívateľa a nemôže byť započítaný opakovane. Do programu sa nemôžu zapojiť pracovníci firmy BASF Slovensko spol. s r. o. a distribútorské firmy. Firma BASF Slovensko spol s.r. o. si vyhradzuje bez udania dôvodu upraviť pravidlá programu alebo celý program okamžite zrušiť.

Vaše odmeny si môžete objednať aj telefonicky kontaktujte prosím vášho regionálneho zástupcu. Telefónne číslo na jednotlivých obchodných zástupcov nájdete v záložke kontakty.