O programe

Pšenica

Plodinová karta na ochranu pšenice

proti škodlivým činiteľom

PDF (3.8 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Fungicídy

 • - REVYCARE® + FLEXITY® pack
  (0,9 + 0,3 l / ha)
 • - OSIRIS® DUO pack
  CARAMBA® + REVYSTAR® (1,0 + 0,5 l / ha)
 • - DAXUR®
  (0,75 až 1,0 l / ha)

Insekticídy

 • - VAZTAK® PRO
  (0,1 l / ha)

Herbicídy

 • - BIATHLON® 4D + DASH®
  (0,05 kg + 0,5 l / ha)
 • - CHOCKER®
  (0,5 l / ha)
 • - ATAMAN® COMPLETE + DASH®
  (0,05 kg + 0,5 l / ha)

Ostatné

 • - MEDAX® MAX
  (0,5 kg / ha)
 • - RELENYA®
  (1,0 l / 1t osiva)
 • - KINTO® PLUS
  (1,5 l / 1t osiva)
 • - SYSTIVA® + KINTO® PLUS
  (1,5 l + 1,5 l / 1t osiva)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára pšenice

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Pšenica kŕmna

Aktuálna cena komodity: 185,00 € / tona **

0 kg

Pšenica potravinárska triedy A

Aktuálna cena komodity: 189,68 € / tona **

0 kg

Pšenica potravinárska triedy B

Aktuálna cena komodity: 183,37 € / tona **

0 kg

Pšenica potravinárska triedy E

Aktuálna cena komodity: 194,36 € / tona **

0 kg

Pšenica špaldová

Aktuálna cena komodity: 310,00 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 30.09.2023