O programe

Kukurica

Plodinová karta na ochranu kukurice

proti škodlivým činiteľom

PDF (1.9 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Insekticídy

 • - VAZTAK® PRO
  (0,25 l / ha)

Herbicídy

 • - AKRIS®
  (3,0 l / ha)
 • - ARRAT® + DASH®
  (0,2 kg + 1,0 l / ha)
 • - KELVIN® Trio + DASH®
  (440 g + 1,0 l / ha)
 • - SPECTRUM® + KELVIN® Trio + DASH® balík

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára kukurice

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Kukurica kŕmna

Aktuálna cena komodity: 196,00 € / tona **

0 kg

Kukurica potravinárska

Aktuálna cena komodity: 204,67 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 30.09.2023