O programe

Kukurica

Plodinová karta na ochranu kukurice

proti škodlivým činiteľom

PDF (2.3 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Herbicídy

  • - AKRIS®
    (3,0 l / ha)
  • - ARRAT®
    (0,2 kg / ha)
  • - SPECTRUM® + KELVIN® Trio balík
  • - KELVIN® Trio
    (440 g / ha + zmáčadlo)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára kukurice

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Kukurica kŕmna

Aktuálna cena komodity: 196,00 € / tona **

0 kg

Kukurica potravinárska

Aktuálna cena komodity: 204,67 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 09.08.2022