O programe

Jačmeň

Plodinová karta na ochranu jačmeňa

proti škodlivým činiteľom

PDF (1.4 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Fungicídy

 • - DAXUR®
  (0,75 až 1,0 l / ha)
 • - PRIAXOR®
  (0,75 až 1,0 l / ha)
 • - OSIRIS® DUO pack
  (CARAMBA® + REVYSTAR®)

Insekticídy

 • - VAZTAK® PRO
  (0,1 l / ha)

Herbicídy

 • - BIATHLON® 4D + DASH®
  (0,05 kg + 0,5 l / ha)

Ostatné

 • - MEDAX® MAX
  (0,75 kg / ha)
 • - KINTO® PLUS
  (1,5 l / 1t osiva)
 • - SYSTIVA® + KINTO® PLUS
  (0,75 l + 1,5 l / 1t osiva)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára jačmeňa

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Jačmeň kŕmny

Aktuálna cena komodity: 170,00 € / tona **

0 kg

Jačmeň sladovnícky

Aktuálna cena komodity: 180,00 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 01.06.2023