O programe

Jačmeň

Plodinová karta na ochranu jačmeňa

proti škodlivým činiteľom

PDF (0.5 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Fungicídy

 • - PRIAXOR®
  (1,0 l / ha)
 • - OSIRIS® DUO pack
  (CARAMBA® + REVYSTAR®)

Insekticídy

 • - VAZTAK® ACTIVE
  (0,2 l / ha)

Herbicídy

 • - ARRAT®
  (0,15 kg / ha)
 • - BIATHLON® 4D + DASH®
  (0,05 kg + 0,5 l / ha)

Ostatné

 • - MEDAX® TOP + Síran Amónny
  (0,6 až 0,8 l / ha + 0,6 až 0,8 kg / 1t osiva)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára jačmeňa

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Jačmeň kŕmny

Aktuálna cena komodity: 170,00 € / tona **

0 kg

Jačmeň sladovnícky

Aktuálna cena komodity: 180,00 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 09.08.2022